نوآوران دانش

لایه های هوا کره

تروپسفر پایین ترین لایه اتمسفر زمین محسوب می شود ترکیب هوا بسیار عالی شکل گرفته است و درجه حرارت با افزایش ارتفاع کاهش می یابد  هوا ی موجود در تروپسفر

 از اثر هوای زمین گرم می شود. سطح زمین زودتر از هوا، انرژی جذب می کند  و گرم می شود  و چون هوا اندکی ناپایدار است، این گرما در داخل تروپسفرمنتشر می شود تغییرات آب وهوا در تروپسفر  زمین رخ می دهد . 

 

 

استراتسفر

دراستراتسفیر زمین ، با افزایش ارتفاع ، درجه حرارت افزایش می یابد  ازن زمین علت اصلی افزایش درجه حرارت در استراتسفر می باشد ازن در ارتفاع 25کیلومتری ، متراکم شده است مولکولهای ازن بخش های  خطرناک نور خورشید را که هوای اطراف خود را گرم میکنند، جذب می کنند استراتسفر بالای تروپسفر قرار دارد. 

 

 

مزوسفر

در مزوسفر زمین جريان هوا به طور نسبی شکل گرفته است  و  درجه حرارت متناسب با  ارتفاع افزایش می یابد. در مزوسفر، اتمسفر      

به سردترین درجه حرارت خود به حدود 90-  درجه می رسد شهابسنگهایی به مزوسفر زمین می رسند، می سوزند  مزوسفیر در بالای استراتسفر واقع شده است .

 

ترموسفر

 ترموسفر چهارمین لایه از آتمسفر زمین است  و در بالای مزوسفر واقع شده است . ضخامت لایه هوا در این منطقه بسیار کم است .  در اینجا یک تغییر کوچک در انرژی موجب تغییرات وسیعی در درجه حرارت می شودبه همین دلیل ، درجه حرارت ، برای انجام واکنشهای خورشیدی بسیار حساس است وقتی درحین فعالیت خورشید درجه حرارت تاحدود 1500درجه سانتیگراد یا حتی بیشتر برسد. ترموسفر زمین بخشی از اتمسفر به نام آیونوسفر را در بر دارد.آیونوسفربخشی ازآتمسفر   پر از ذرات باردار است درجه حرارت بسیار بالا در آیونوسفیر باعث یونیزه شدن مولکولها می شود به همین دلیل است که آیونوسفر و تروپسفر همپوشانی کرده اند.

 

 

اکزوسفر

در ارتفاع بسیار بالا ضخامت  آتمسفر زمین بسیار کم می شود از اين ناحیه اتمها  ومولکولها به سمت فضا فرارمی کنند به اکزوسفر می رسند. اکزوسفر  بالای ترموسفر واقع شده است.

 

 
خدادادیان
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 8:44  توسط اول یک  |